podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - interpretacja organu podatkowego

W momencie zbycia udziałów spółki z o.o. wspólnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie tylko wydatki związane z pierwotnym objęciem udziałów, ale również wartość przypadającego na wspólnika (w stosunku do posiadanych udziałów) kapitału zapasowego spółki, który został przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2016 r., nr ITPB4/4511-622/16-1/MP)

Wspólnik spółki z o.o. w momencie jej powstawania objął udziały za gotówkę, których wartość nominalna wynosiła 500 zł. W trakcie funkcjonowania spółki podwyższano jej kapitał zakładowy poprzez zwiększenie wartości każdego udziału. Podwyższenia dokonywano na podstawie art. 260 Kodeksu spółek handlowych, z kapitału zapasowego spółki, utworzonego z zysków z lat poprzednich.

paragraf Zgodnie z art. 260 K.s.h., uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

W rozpatrywanej sprawie w momencie sprzedaży wartość nominalna posiadanych przez wspólnika udziałów była dziesięciokrotnie większa, niż w momencie ich objęcia (wynosiła 5.000 zł). Wspólnik zamierzał sprzedać 1 udział za kwotę 5.000 zł. Zdaniem wspólnika, kosztem uzyskania przychodu będą wydatki na nabycie tego udziału oraz środki przeznaczone z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat poprzednich, na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości udziału (czyli w tym przypadku 5.000 zł).

O potwierdzenie swego stanowiska wystąpił do organu podatkowego, który uznał je za prawidłowe. Przypomniał, że na podstawie art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych następuje przez zwiększenie wartości nominalnej udziałów (akcji) istniejących lub ustanowienie nowych.

Z przepisów tych można zatem wnioskować, że zarówno w sytuacji otrzymania nowych udziałów, jak też przy zwiększeniu nominalnej wartości już istniejących udziałów, dochodzi do ich "objęcia/nabycia" przez danego wspólnika. Ponadto dochód, który został przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, spowodował powstanie u wspólnika przychodu z kapitałów pieniężnych.

Organ podatkowy wskazał też, że koszty uzyskania z odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, w zależności od sposobu ich nabycia, określa się na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c tej ustawy. W świetle tych przepisów, koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o., nabytych za środki pieniężne, wyznacza wartość środków poniesionych dla ich uzyskania. Zalicza się do nich - zdaniem organu podatkowego - zarówno środki poniesione przy zawiązywaniu spółki, jak i późniejsze środki z zysku spółki, które przeznaczone zostały na kapitał zapasowy, a następnie na podwyższenie kapitału zakładowego.

Trzeba też zauważyć - na co słusznie zwrócił uwagę organ podatkowy - że podwyższenie wartości każdego z udziałów było dokonane z zysku spółki, w wyniku tego podwyższenia wspólnicy otrzymali świadczenie w postaci zwiększonej wartości udziałów. Gdyby nie przeznaczenie zysku na to podwyższenie, środki te zostałyby wypłacone w postaci dywidendy. W konsekwencji organ podatkowy stwierdził, że kosztem uzyskania przychodu przy zbyciu udziału w przedmiotowej sytuacji powinny być także kwoty, które zgromadzenie wspólników przeznaczało z kapitału zapasowego, zgromadzonego z zysku z lat poprzednich, na zwiększenie wartości udziałów i zwiększenie kapitału zakładowego.

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60