podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017

Opłata targowa za czynności podjęte przed sprzedażą towarów

Sama gotowość dokonywania sprzedaży, która przejawia się m.in. zajęciem miejsca na targowisku i wyeksponowaniem towaru, jest wystarczającą przesłanką do poboru opłaty targowej przez inkasenta.


STAN FAKTYCZNY:

W związku z przekazaną przez Straż Miejską informacją o dokonywanej sprzedaży w miejscu do tego niewyznaczonym Prezydent Miasta wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty targowej. Podatniczka oświadczyła, że w dniu interwencji Straży Miejskiej nie sprzedawała kwiatów, a jedynie przekazywała je swojej koleżance. Po przeprowadzeniu postępowania Prezydent Miasta określił wysokość zobowiązania z tytułu opłaty targowej należnej od sprzedającej w kwocie 500 zł. Organ stwierdził, że za dokonywaną na rynku sprzedaż kwiatów z ręki podatniczka powinna była uiścić należną opłatę targową, czego nie uczyniła. Zauważył, że oferowanie klientom nawet marginalnej ilości towaru nie wpływa na zasadność pobierania tej opłaty, bowiem już sam fakt podjęcia sprzedaży w miejscu do tego niewyznaczonym, bez zgody zarządcy - właściciela terenu, zobowiązuje sprzedających do zapłaty opłaty targowej.

Od powyższej decyzji podatniczka złożyła odwołanie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu podtrzymano argumentację przedstawioną przez Prezydenta Miasta. SKO podniosło również, że sama gotowość dokonywania sprzedaży, która przejawia się m.in. zajęciem miejsca na targowisku i wyeksponowaniem towaru, jest wystarczającą przesłanką do poboru opłaty targowej przez inkasenta.

Na decyzję organu II instancji podatniczka wniosła skargę do WSA w Krakowie.


SĄD ORZEKŁ:

WSA przypomniał, że opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Natomiast targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Sąd stwierdził, że nie ma większego znaczenia, w jakim miejscu prowadzona jest sprzedaż oraz czy ma ona charakter stały, czy okazjonalny. Bez znaczenia dla uiszczania opłat targowych jest też okoliczność, czy handel jest prowadzony na gruntach państwowych, komunalnych czy prywatnych. Targowiskiem jest m.in. hala targowa, dom handlowy, plac, chodnik, pas przydrożny. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z mocy prawa z chwilą faktycznego podjęcia czynności handlowych zmierzających do dokonania sprzedaży (niezależnie od skutku) w każdym miejscu danej gminy, a nie tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. W przypadku skarżącej obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstał z mocy prawa w momencie wyjścia przez nią z ofertą sprzedaży kwiatów z ręki, co potwierdzają zebrane w sprawie dowody. Sąd oddalił więc skargę podatniczki i utrzymał w mocy decyzję organu II instancji.

(wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 554/16 - orzeczenie nieprawomocne)

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60