podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

NSA w uchwale wyjaśnił, jak liczyć pięcioletni termin przedawnienia straty podatkowej

W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok.

(uchwała siedmiu sędziów NSA z 6 listopada 2017 r., sygn. akt II FPS 3/17)

Uchwała powyższa odnosi się do ustawy o PDOP, ale ma także zastosowanie do podatników PIT, gdyż przepisy ustawy o PDOF odnośnie terminu odliczania straty są identyczne. Przypomnijmy, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ponieśli na działalności stratę, mają możliwość o wysokość tej straty obniżyć dochód z tej działalności w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych (z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty) - wynika to z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP i art. 9 ust. 3 ustawy o PDOF.

Organy podatkowe mają prawo weryfikować prawidłowość ustalenia wysokości straty. Jak stanowi bowiem art. 24 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ ten stwierdzi, że podatnik nie złożył deklaracji, nie wykazał w deklaracji straty lub wysokość poniesionej straty różni się od wysokości wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.

Na podstawie art. 70 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast termin przedawnienia straty podatkowej nie został w przepisach określony. Organy podatkowe uważały, że mają one prawo do weryfikacji ww. straty w terminie pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik odliczył stratę. Niestety, dotychczas sądy administracyjne nie rozstrzygały tej kwestii w sposób jednolity. Część sądów orzekała niekorzystnie dla podatników, przyznając rację organom podatkowym (np. NSA w wyroku z 23 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1227/14 czy w wyroku z 10 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2851/14). Część sądów natomiast uznawała, że te pięć lat należy liczyć od daty poniesienia straty (a nie od daty jej odliczenia). Tak orzekł np. NSA w wyroku z 19 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 513/13 czy w wyroku z 26 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2922/14.

W świetle powyższego podjęta uchwała NSA jest niezwykle ważna dla podatników. Przede wszystkim rozstrzyga omawianą kwestię na ich korzyść i kończy spory odnośnie terminu przedawnienia straty. W świetle tej uchwały, organy podatkowe mają pięć lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiona strata została wykazana na weryfikację jej wysokości. Moment odliczenia straty od dochodu nie ma już wpływu na ten termin.

Przykładowo podatnik, który poniósł stratę w 2017 r., którą wykaże w zeznaniu składanym w 2018 r., będzie mógł o wysokość tej straty obniżyć dochód uzyskany w latach 2018-2022. W świetle podjętej uchwały NSA, organy podatkowe będą mogły zweryfikować wysokość poniesionej przez podatnika straty tylko do końca 2023 r. (według dotychczasowych wyjaśnień - organy podatkowe miałyby na to czas jeszcze do końca 2028 r.).

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60