podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016

VAT przy wynajmie pomieszczeń na cele magazynowe

Wynajem pomieszczeń dodatkowych mieszkańcom na podstawie umowy najmu podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik (spółdzielnia mieszkaniowa) posiada w budynkach mieszkalnych zasoby mieszkaniowe oraz piwnice przynależne do poszczególnych lokali mieszkalnych, a także pomieszczenia dodatkowe typu zabudowane części korytarzy, wnęki pod schodami, wolne pomieszczenia po suszarniach, pralniach itp. Wszystkie te pomieszczenia stanowią części wspólne danych nieruchomości. Spółdzielnia wynajmuje dodatkowe pomieszczenia mieszkańcom (osobom fizycznym) na podstawie umowy najmu. W umowach najmu widnieje zapis, iż pomieszczenia dodatkowe wynajmowane są na cele magazynowe.

Spółdzielnia od organu podatkowego oczekiwała odpowiedzi na pytanie czy słusznie nalicza 23% podatek VAT od usługi najmu pomieszczeń dodatkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. W jej ocenie takie postępowanie jest właściwe.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznając stanowisko podatnika za prawidłowe przypomniał, że podstawowa stawka VAT wynosi 23%. W określonych sytuacjach ustawodawca przewidział możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku bądź zwolnienia od tego podatku. I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z przepisu tego wynika, że ze zwolnienia od podatku VAT korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym wskazany przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i od podmiotu nabywającego tę usługę.

Według organu przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
     
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
     
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Organ podkreślił, że zaistnienie wszystkich wskazanych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku VAT. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia i w konsekwencji następuje opodatkowanie świadczonej usługi według stawki podstawowej.

Reasumując, organ stwierdził, że ponieważ z zapisu "cele magazynowe" nie wynika, aby pomieszczenia były wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe, to najem tych pomieszczeń nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Zatem czynność ta podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 marca 2016 r., nr 1061-IPTPP3. 4512.32.2016.2.JM)

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60