podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Korzystanie przez pracowników z relaksacyjnego pokoju nie powoduje u nich powstania przychodu - interpretacja organu podatkowego

Korzystanie przez pracowników z udostępnionego przez pracodawcę relaksacyjnego pokoju nie powoduje u nich powstania przychodu ze stosunku pracy.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1133.2016.1.AR.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej w zakresie tworzenia narzędzi do śledzenia ruchu internetowego oraz doboru odpowiedniej reklamy kontekstowej. Jej pracownicy w związku z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami narażeni są na schorzenia układu krążenia, wady postawy, pogorszenie się wzroku, jak też stres z powodu pracy pod presją czasu i mocnej konkurencji w branży. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, co z kolei przekłada się na spadek ich produktywności.

Jedną z inicjatyw wdrożonych przez spółkę w celu poprawy zdrowia pracowników jest udostępnienie im w siedzibie spółki relaksacyjnego pokoju muzycznego. Mogą oni dobrowolnie korzystać z tego pomieszczenia w każdej chwili, zwłaszcza w przypadkach spadku wydajności w pracy. Nie jest monitorowane, kto, kiedy i jak długo korzysta z tego pokoju.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy korzystanie przez pracowników z relaksacyjnego pokoju muzycznego skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy? Jej zdaniem korzystanie przez pracowników z wymienionego pokoju, nie powoduje u nich powstania przychodu ze stosunku pracy. Przypomniała przy tym, że w myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
     
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
     
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie spółki w jej przypadku nie zostały spełnione wszystkie wymienione warunki. Pracownicy korzystają z relaksacyjnego pokoju muzycznego co prawda w pełni dobrowolnie, ale świadczenie to jest spełnianie zarówno w interesie samych pracowników, jak i pracodawcy. Nie sposób przy tym mówić o jakiejkolwiek korzyści majątkowej pracowników w postaci czy to bezpośredniego przysporzenia majątkowego (powiększenia aktywów), czy też zaoszczędzenia wydatków (świadczenia rzeczowego albo w formie usługi). Nie można bowiem zakładać, że pracownicy korzystający z opisanego pomieszczenia unikają w ten sposób wydatku, który i tak musieliby ponieść z własnych środków. Ponadto nie ma możliwości przypisania konkretnym pracownikom przysporzenia majątkowego o indywidualnie określonej wartości. Tym samym po stronie pracowników nie powstaje przychód ze stosunku pracy w związku z korzystaniem przez nich z relaksacyjnego pokoju muzycznego udostępnionego im przez pracodawcę.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60